Мукачево. ДНЗ № 5
 
МУКАЧІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК № 5 " ТЕРЕМОК"

Навчальний процес

 

Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільному закладі.

Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу.

Весь зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програми розвитку, навчання, виховання дітей. Наш дошкільний заклад працює за новою програмою «Дитина в дошкільні роки», яка рекомендована Міністерством освіти і науки України.

Ця програма розрахована на дітей від двох до шести років і складається з чотирьох розділів:

-         Фізичний розвиток. Здоровий малюк.

-         Пізнавальний розвиток.

-         Розвиток особистості.

-         Естетичний розвиток.

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу ми використовуємо такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність – заняття; ігри; самостійна діяльність дітей,  а саме: художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька.

Щоденно в кожній віковій групі вихователями проводяться заняття в І-ій половині дня. Протягом тижня проводиться індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо.

В І молодшій групі раннього віку – роки) проводяться слідуючі заняття:

1.     Сенсорне виховання.

2.     Розвиток мовлення

3.     Предметний світ.

4.     Світ природи.

5.     Малювання, ліплення, аплікація.

6.     Фізкультура.

7.     Музика.

На заняттях з сенсорного виховання дітей будуть вчити орієнтуватися в кольорах розрізняти 8 кольорів) розрізняти предмети за величиною і формою, збирати пірамідку з 5-8 кілець. На заняттях з малювання – збагачувати словник дітей словами – іменниками, дієсловами, прикметниками. Розуміти тексти віршів, оповідань, казок.

В ІІ молодшій групі (3-4 роки) проводяться слідуючі заняття:

1.     Математика.

2.     Розвиток мовлення.

3.     Ознайомлення з предметним довкіллям.

4.     Закріплення сенсорики.

5.     Вступ до природи.

6.     Елементи грамоти.

7.     Художньо-мовленнєва діяльність.

8.     Малювання, ліплення, аплікація.

9.     Фізкультура.

10.                       Музика.

В середній групі (4-5 років) проводяться слідуючі заняття

1.     Математика.

2.     Розвиток мовлення.

3.     Ознайомлення з предметним довкіллям.

4.     Вступ до природи.

5.     Елементи грамоти.

6.     Художньо-мовленнєва діяльність.

7.     Малювання, ліплення, аплікація.

8.     Фізкультура.

9.     Музика.

В старшій групі (4-5 років) проводяться слідуючі заняття

1.     Математика.

2.     Розвиток мовлення.

3.     Ознайомлення з предметним довкіллям.

4.     Вступ до природи.

5.     Елементи грамоти. Підготовка руки до письма.

6.     Художньо-мовленнєва діяльність.

7.     Малювання, ліплення, аплікація.

8.     Фізкультура.

9.     Музика.

В другій половині дня з дітьми проводяться різні види діяльності, такі як: художнє слово, театралізована діяльність, ігрова діяльність, трудова діяльність.

Щоденно проводяться прогулянки на свіжому повітрі в І-ій та ІІ-ій половині дня. Під час прогулянки діти граються, спостерігають за явищами природи, рухаються.

Гуртки є додатковою організованою формою освітнього процесу. В нашому дошкільному закладі організовано такі гуртки:

-         Англійська мова;

          Християнська етика.

Ці гуртки організовано з урахуванням інтересів та здібностей вихованців, запитів батьків.

Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу залишається фізичне виховання. Оптимізацію  рухового режиму забезпечуємо  шляхом проведення різноманітних рухливих спортивних ігор, вправ,занять з фізичної культури, самостійної рухової діяльності, тощо. Особливого значення надаємо оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, навчаємо основам безпеки життєдіяльності.

Формування початкових математичних знань і умінь є одним із важливих завдань розумового виховання дошкільників. Розвиток математично-логічного мислення здійснюємо під час проведення занять, використовуючи різноманітні математичні завдання, дидактичні ігри, вправи на розвиток логічного мислення. За програмою «Дитина в дошкільні роки» діти ІІ молодшої  групи мають засвоювати слідуючі знання: порівнювати  дві множини предметів, рахувати в межах 10, розрізняти та називати геометричні фігури(круг, квадрат, трикутник). Діти середньої групи мають засвоїти: визначати кількість предметів у множині (5-10), рахувати в межах 10, розрізняти кількісний та порядковий рахунок, порівнювати предмети за їх сукупністю, називати геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник, куля, куб, циліндр).

Діти старшої групи мають засвоїти: рахунок в межах 20, порівнювати дві множини  предметів за їх кількістю, називати і розрізнять геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник, прямокутник, овал, куля, куб, циліндр), розв’язувати задачі на додавання, віднімання, користуватися знаками «+», «-», «=» та цифрами для запису розв’язку, використовувати знакові позначення «>», «<»,«=».

Оволодіння рідною мовою й мовленням як найголовнішим засобом пізнання і спілкування залишається одним з першочергових завдань у роботі з дітьми. Навчання мови та розвиток мовлення спрямовуємо на формування у дітей лексичної, фонетичної, граматичної та комунікативної компетентності.

Починаючи з ІІ молодшої групи дітей ознайомлюють з елементами грамоти. Дітей будуть вчити правильно вимовляти звуки рідної мови, розвивати артикуляційний апарат, фонематичний слух.

В середній групі залучати дітей до звукового аналізу слів, визначати перший і останній звук у слові.

В старшій групі познайомлять дітей з поняттям «речення», його структурою, розрізняти голосні і приголосні звуки, тверді і м’які приголосні звуки, виконувати звуковий аналіз слів за допомогою фішок – позначок звуків.