Мукачево. ДНЗ № 5
 
МУКАЧІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК № 5 " ТЕРЕМОК"

Оснорні напрямки роботи

 

Основні напрямки фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в дошкільному закладі.

Дитинанеповторна особис­тість зі своїми особливостями, нахилами, потребами, Це спонукає педагогів до створення умов, які сприяють повно­цінному розвитку кожного вихованця. Яке щастя бачити веселих, емоційних, радісних малюків!

Проблема формування, збереження, зміцнення і відновлення здоров’я дітей була, є і буде стрижневою та актуальною. Через економічні обмеження та матеріальну скруту, екологічні кризи більшість дітей в Україні живе у несприятливих соціально-побутових та психологічних  умовах, що згубно позначається на їхньому здоров’ї. Тривожить стійка тенденція до погіршення здоров’я школярів і дошкільнят. Сучасні діти потребують індивідуального підходу у сфері фізичного виховання та оздоровчо-профілактичної роботи.

Основою системи фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах залишається руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми в достатньому обсязі, раціонально поєднуваних і послідовно використовуваних залежно від віку дітей, місця в режимі дня, сезону тощо.

Традиційними формами фізичного виховання, обов’язковими для впровадження в освітній процес, є заняття з фізичної культури; фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика під час яких дошкільнята виконують різноманітні фізичні вправи (особливо подобаються дітям ритмічні вправи під музику), гімнастика після сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури).

Фізкультурні заняття є пріоритетними у процесі систематичного, послідовного формування, закріплення і вдосконалення основних рухових умінь та навичок у дітей, розвитку їхніх фізичних якостей. Проводяться вони в усіх вікових групах, переважно в першій половині дня – з усією групою або з підгрупами дітей.

Встановлена тривалість фізкультурних занять у межах: молодший вік 20–25 хв., середній дошкільний вік  25–30 хв., старший дошкільний вік 30–35 хв. такі заняття є щоденними; вони проводяться двічі на тиждень за загальним розкладом занять у приміщенні або на майданчику (літній період) за належних погодних умов, та тричі на тиждень під час прогулянок у першій половині дня поза навчальною діяльністю протягом усього року.

Ранкова гімнастика проводиться відповідно до вимог чинних освітніх програм та режиму дня тривалістю: у першій молодшій групі 4-5 хв., у другій молодшій групі 5 – 6 хв., у середній 6 – 8 хв., у старшій 8 – 10 хв. Основними умовами її ефективності є: вільний доступ свіжого повітря; раціональний одяг дітей; достатність фізичних навантажень (кількість і послідовність вправ, зміна вихідних положень, темп виконання, регулювання дихання, чіткість пояснень, вказівок та команд тощо). Особливості дітей визначаються віком дітей та місцем проведення (у приміщенні чи на майданчику).

Гімнастика після денного сну  знімає залишки гальмування в корі півкуль головного мозку й налаштовує дитячий організм на активну та продуктивну діяльність, а також благотворно впливає на стан постави і склепіння стопи  завдяки податливості рухового апарату дитини одразу після відпочинку. Для проведення в дошкільному навчальному закладі доцільні такі її види (на вибір):

-         гігієнічна гімнастика після денного сну;

-         повітряні ванни в русі;

-         коригуюча гімнастика.

Гігієнічна гімнастика після денного сну реалізує зазначену вище мету. Її проводять а усіх вікових групах після поступового підйому дітей із дотриманням спокійної обстановки й відповідних гігієнічних умов: у спальній кімнаті (на ліжках, біля них); з виходом до групової кімнати чи зали (у безпосередній близькості до групи). До комплексу такої гімнастики обов’язково входять загальнорозвивальні вправи на різні м’язові групи (зі зручною зміною вихідних положень) та спеціальні вправи для формування стопи й постави. Кількість та дозування вправ така сама, як і на ранковій гімнастиці можна й трохи скоротити.

Повітряні ванни в русі – це та ж сама гігієнічні гімнастика в одночасному поєднанні з повітряною ванною, що передбачає поступове зниження температури повітря у приміщенні під час її проведення відповідно до встановлених норм загартування.

Коригуючою вважають такий вид гімнастики після денного сну, яку проводять задля корекції (виправлення) порушень постави та плоскостопості. Комплекси складають із спеціальних вправ та коригувальних елементів, призначених для виправлення певних вад  постави (сколіозів, сутулості тощо) та стопи. Особлива увага приділяється використанню у вправах великого й дрібного фізкультурного обладнання та інвентарю, добирання допустимих вихідних положень для тулуба, рук, ніг.

Фізкульхвилинки вводять до занять, пов’язаних із тривалим сидінням дітей на місцях. Вони використовуються, починаючи із середньої групи, з урахуванням того, що перші ознаки втоми у дітей 5-го року життя виявляються на 7-9 хвилині заняття; 6-го року життя – на 10-12 хвилині. Оптимального ефекту фізкультхвилинки набувають за умови забезпечення середнього рівня навантажень, якого досягають завдяки тривалості заходу (1-2 хв.); кількості та дозування вправ ( три–п’ять знайомих загальнорозвивальних вправ на основні м’язові групи з елементами для дрібних м’язів шиї, п’ястей, стоп та з включенням рухів, протилежних  положенню рук, ніг, тулуба на заняттях, по 4-6 разів); темпу виконання вправ (середній чи дещо уповільнений), урізноманітненню вихідних положень; проведенню заключної вправи на зниження фізіологічних навантажень та нормалізацію дихання. Характер вправ узгоджується з характером діяльності дітей на заняттях, зміст віршів – супроводів – зі змістом занять.

  Нетрадиційними формами є інтенсивне загартування (босоходіння, обтирання снігом, обливання холодною водою, сауна), спеціальні лікувально – профілактичні процедури (фітотерапія, аромотерапія, спелеотерапія, лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапевтичні процедури та ін.). Так, для профілактики плоскостопості ефективно застосовують „доріжки здоров’я”, зроблені з квасолі, каштанів, керамзиту; доріжки з лінолеуму, на яких розміщено кольорові сліди з кутом зовнішнього розвороту носків на 13 градусів. Комплекси ранкової гімнастики збагачуються вправами з „гантелями ” – півлітрові пластикові пляшки, наповнені крупами.

На спаді працездатності (на 23–25 хв. заняття у старшій групі); 15–18 хв. – у молодшій та середній групах), коли діти відчувають втому (моторне хвилювання, збій у диханні тощо), доречним  будуть різні види масажу: класичний механічний, точковий.  Хочемо впровадити методи природного оздоровлення (аромо- та фітотерапію, формування валеологічного світогляду дітей та мотивації здорового способу життя).

Ми педагоги розуміємо, що для свідомого ставлення до власного здоров’я  дошкільнятам необхідний певний обсяг знань про свій організм, про правила особистої гігієни та безпечної поведінки, про психологію спілкування, духовну та екологічну культуру, про гігієну харчування. Ці знання діти поглиблюватимуть протягом усього життя.