Мукачево. ДНЗ № 5
 
МУКАЧІВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК № 5 " ТЕРЕМОК"

Працюємо за новою програмою

 

Учені світу дійшли спільної думки: здоров’я людини залежить, в основному, від чотирьох чинників: системи охорони здоров’я (10%), генетичної спадковості (20%), стану зовнішнього середовища (20%), та способу життя (50%). Отже, спосіб життя,як бачимо, значною мірою впливає на стан здоров’я майбутнього покоління. Малята, які відвідують дитячий дошкільний заклад, перебувають у ньому щодня від 10–12 годин для того щоб дитина була здоровою, дуже важливо доцільно організувати її рухову активність, сприяти позитивному настрою. Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу залишається фізичне виховання.

Програма “Дитина в дошкільні роки ” – програма нового типу.

Мета програми – забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та духовний розвиток зростаючої особистості; полегшити входження дитини в широкий світ і розвинути її внутрішні сили.

Програма “Дитина в дошкільні рокизабезпечує:

·  охорону та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дитини;

·  фізичний розвиток дітей;

·  оптимальне навантаження на дитину з метою захисту від втоми;

·  емоційне благополуччя кожної дитини;

·  створення умов для розвитку особистості дитини, її здібностей;

·  залучення дітей до загальнолюдських та етносоціокультурних цінностей;

·  взаємодію з родиною щодо забезпечення повноцінного розвитку дітей;

Ґрунтом розділу “Фізичний розвиток. Здоровий малюк” є формування в дошкільника системи знань про здоровий спосіб життя, виховання потреби в фізичному самовдосконаленні тощо,чітко сформульовано вимоги до розвитку рухів дитини, посилено оздоровлювальну спрямованість програми.

Маляточко

Програма для дітей раннього віку.

Третій рік життя.

Розвиток рухової активності.

Формувати: рухи, які забезпечують переміщення тіла в просторі та вміння зберігати стійке його положення; уміння зберігати правильну його поставу, зміцнювати стопу.

Активізувати рухову активність у самостійних іграх.

Учитися: погоджувати свої рухи з рухами інших дітей, змінювати напрями, характер рухів відповідно до сигналу (у ходьбі, бігу); стрибати в довжину з місця з відштовхуванням обома ногами.

Основні рухи.

Учитися: ходити зграйкою  за вихователем у різні боки і в певному напрямку, міняти напрямки, обходити предмети; переступати через мотузок(палиці,кубики, обручі); ходити в колоні одне за одним, змійкою між предметами; по похилій дошці.

Навчатися: бігати у вказаному напрямку в колоні, по колу; пробігати між предметами, між двома лініями, не наступаючи на них, бігати з предметами в руках зграйкою.

Оволодіти стрибками: на місці на двох ногах; просуваючись уперед на двох ногах; стрибати в довжину з місця; зістрибувати з різноманітних предметів.

Засвоювати вміння та навички: кидати м’ячі вдалину двома руками дорослому різними способами.

Кидати м’ячі: в горизонтальну ціль; у вертикальну ціль.

Відбивати м’яч від підлоги рукою без ловіння.

Перекидати предмети через мотузку.

Гімнастичні вправи.

Учитися запам’ятовувати деякі гімнастичні вправи (з предметами та без них) для рук, плечового пояса та тулуба з різних вихідних положень.

Виконувати імітаційні вправи.

Навчатися вправ для рук і плечового пояса.

Виконувати махи руками над головою і перед собою.

Оволодіти виконанням вправ для ніг.

Сформувати вміння та навички виконання вправ для тулуба.

Засвоїти вправи в шикуванні й перешикуванні.

Рухливі ігри та ігрові вправи.

Учитися виконувати знайомі рухи в колективних рухливих іграх.

Удосконалювати ходьбу, біг, рівновагу, грати в ігри з повзанням і лазінням;засвоювати кидання та ловіння м’яча; навчатися ігор зі стрибками.

Фізична витривалість.

 Елементарно володіти тілом під час виконання різних видів рухів у середньому темпі.

Фізична саморегуляція.

Навчатися спокійно сидіти впродовж занять (12–15 хв.), переносити невеликі перенапруження.

 

Кроки до самостійності

Програма для дітей молодшого дошкільного віку

Розвиток рухової активності.

Навчатися:  вільно ходити й бігати, координуючи рухи рук і ніг, не човгаючи ногами, не опускаючи голови; стрибати, енергійно відштовхуючись обома ногами і м’яко приземлюючись.

Учитися: спільних дій з іншими дітьми в загальному для всіх темпі в процесі виконання основних та загально розвивальних рухів, групових шикуваннях.

Основні рухи.

Навчатися правильно ходити: на носках, приставним, змінним кроком, різноманітними способами: в колоні по одному, дотримуючись дистанції; за завданням вихователя.

Засвоювати вміння та навички бігу різними видами, способами, напрямками.

Учитися та вдосконалюватися в стрибках: із кола в коло. У довжину з місця, на одній нозі, через предмети; зістрибувати з кутів, лав.

Відпрацьовувати: кидання, ловіння, прокочування м’яча, кульки, торбинки, кільця з попаданням у предмети.

Вправлятися: у пролізанні, повзанні, лазінні.

Учитися: проходити по обмеженій доріжці різними способами, по снарядах які підняті на висоту.

Сполучати ходьбу: з переступанням через предмети, поворотами, рухами рук. Ходити по дошці покладеній похило, ходити по ребристій дошці: робити ластівку.

Гімнастичні вправи.

Збагачувати руховий досвід назвами загальн7орозвивальних вправ та технічними вміннями й навичками їхнього виконання.

Привчатися діяти спільно з однолітками, у загальному для всіх темпі, орієнтуватися у своєму місці під час шикування.

Зміцнювати великі та дрібні групи м’язів.

Виявляти інтерес до фізичних вправ, різноманітних дій з іграшками, фізкультурним інвентарем.

Навчатися виконувати загально розвивальні вправи з різних вихідних положень та з різними предметами. Засвоювати вміння та навички вправ для рук і плечового поясу.

Формувати вміння й навички виконувати вправи для ніг.

Вправлятися присідати з різним положенням рук.

Захоплювати ступнями ніг  різні предмети.

Привчатися виконувати вправи для тулуба.

Засвоювати танцювальні вправи: ритмічно, легко ходити й бігати під музику: змінювати вид рухів відповідно до зміни характеру та темпу музики.

Уміти починати та закінчувати рухи відповідно до музики.

Учитися водити хоровод з піснею. Кружляти по одному та парами під музику.

Удосконалювати шикування та перешикування.

Рухливі ігри та ігрові вправи.

Виявляти інтерес до рухливих ігор та брати участь у них.

Бути обережним, сміливим у рухливих іграх та спортивних вправах.

Засвоювати ходьбу, біг, рівновагу, вдосконалювати повзання та лазіння в іграх.

Вправи спортивного характеру.

Навчатися вправ спортивного характеру: катання на санках.

Учитися ходити на лижах.

Засвоювати послідовність катання на триколісному велосипеді.

Готуватися до плавання у відповідних умовах.

Брати участь у пішохідному переході.

 

Фізична саморегуляція.

Учитися володіти своїм тілом.

 

Фізична витривалість.

Бути витриманим на занятті (15–20 хв.)

 

 

Подорож у довкілля

Програма для дітей середнього шкільного віку.

Розвиток рухової активності.

Сформувати вміння й навички правильного виконання рухів: легко бігати, ритмічно та енергійно відштовхуючись із носків, повністю випрямляючи ноги;стрибати з місця, відштовхуючись обома ногами і змахуючи руками.

Навчатися: лазити по гімнастичній стінці довільним способом не пропускаючи щаблів, ловити м’яч кистями рук, приймати правильне вихідне положення під час кидання предметів на дальність та в ціль. Учитися бути ведучим у колоні, орієнтуватися в просторі.

Основні рухи.

Сформувати навички ходьби: високо піднімаючи коліна; з різних положень ступні; на носках, п’ятках, малими та широкими кроками; «змійкою» між предметами; чергувати ходьбу зі стрибками; ходити в колоні, змінювати темп; зі зміною ведучого.

Вправлятися в бігу: з різних положень ступні; ніг; у колоні й парами, у різних напрямках; між предметами, з ловінням і вивертанням; з середньою швидкістю; у чергуванні з ходьбою; човниковий біг три рази по 5–8 м.

Навчатися стрибків: на правій та  лівій нозі на місці; з ноги на ногу; на двох ногах з поворотом навколо себе; через чотири – шість мотузок; в довжину з місця.

 з приземленням; з висоти; із короткою скакалкою.

Засвоювати вміння та навички в підкиданні м’яча вгору й ловіння його обома руками; ударяти м’яч об підлогу (землю) й ловити його.

Перекидати маленькі м’ячі однією, двома руками через мотузок.

Учитися: відбивати м’яч об підлогу;кидати торбинки з піском, м’ячі в горизонтальну, вертикальну ціль.

Навчатися: повзати по дошці підтягуючись руками; підлізати між предметами правим та лівим боком; лазити по гімнастичній стінці, парканчику, похилій драбині.

Формувати навички рівноваги: виконувати вис (із погойдуванням) на турніку, ходити по гімнастичній лаві, з предметами; з різноманітними додатковими рухами;

Підніматися на гірку, сходити з неї або збігати з неї.

Робити перекат з п’яток на носки й навпаки, стоячи серединою ступені на гімнастичній палиці.

 

Гімнастичні вправи.

Удосконалювати координацію рухів під час виконання різноманітних вправ, привчатися слідкувати за положенням свого тіла.

Учитися:додержуватися певних інтервалів під час руху в різних шикуваннях, не відставати від дітей, які попереду; бути ведучим у колоні; виявляти рухову активність під час виконання загально розвивальних вправ.

Підтримувати дружні взаємини з однолітками.

Розвивати вміння бути організованим.

Навчатися виконувати вправи для рук і плечового пояса: поперемінно піднімати руки вгору – вперед, відводити ривком назад.

Стискувати й розтискувати кисті, обертати їх, зводити й розводити пальці,витягати їх у положеннях руки в сторони.

Робити колові рухи зігнутими в ліктях руками; піднімати та опускати зігнуті руки.

Удосконалювати вправи для ніг.

Відтягувати носки, згинати ступню.

Піднімати пальцями ніг мотузок із вихідного положення сидячи; захоплювати ступнями ніг і перекладати з місця на місце предмети сидячи.

Переступати приставним кроком убік, спираючись п’ятками на палицю, канат, носками на підлогу.

Навчатися вправ для тулуба.

Прокочувати навколо себе м’яч.

Піднімати обидві ноги над підлогою в упорі сидячи, руки позаду. Сідати і вставати з положення – ноги калачиком. В упорі стоячи на колінах: прогинати й вигинати спину, по черзі піднімати руки.

Перевертатися різними способами.

Піднімати витягнуті вперед руки, плечі й голову із положення лежачи на животі.

Учитися та вдосконалювати танцювальні вправи: виконувати крок галопу, рухатись парами по колу в танцях та хороводах.

Виконувати рухи відповідно до характеру мелодії і змісту пісні.

Мати вміння та навички шикування та перешикування невеличкими групами всією групою.

 

Рухливі ігри та ігрові вправи.

Привчатися під час рухливих ігор чітко виконувати їхні правила; знати добре зміст та всі правила кількох із них.

Удосконалювати  вміння й навички ходьби, бігу, рівноваги; відпрацьовувати рух із повзанням і лазінням; знайомити з правилами ігор із киданням та ловінням предметів; учити виконувати стрибки; орієнтуватися у просторі в рухливих іграх.

 

Вправи спортивного характеру.

Формувати навички у вправах спортивного характеру.

Катання на санках.

Засвоювати ходьбу на лижах.

Підніматися на гірку напів'ялинкою, спускатися з гірки.

Проходити на лижах 800 – 1200 м.

Грати в ігри «Ширше крок», «Ворітця», «Хто далі проїде».

Учитися кататися на велосипеді (триколісному і двоколісному).

Готуватися до плавання. Занурюватися у воду з головою.

 Плавати зручним способом.

Брати участь в іграх: «Гойдалка», «Катання на кругах», «Покажи п’ятки».

Ходити в пішохідні переходи в природному темпі у два переходи (по 20 – 25 хв. кожний), з активним відпочинком між ними.

 

 

Фізична витривалість.

Усвідомлювати значення витривалості для навчання.

 

Фізична саморегуляція.

Навчитися цінувати в собі здатність переносити невеликі перенапруження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА розвитку дітей старшого дошкільного віку
"ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ"

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевний старт” ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів до розвитку, виховання та навчання дошкільників, тісної взаємодії навчального закладу і родини у формуванні основ їхньої елементарної життєвої компетентності перед вступом до школи.

Розділ "Фізичний розвиток" орієнтує на об’єднання зусиль педагогів і сім’ї для охорони життя, збереження і зміцнення дитячого здоров’я, підвищення опірності організму негативним факторам зовнішнього середовища, формування у дітей системи уявлень про власний організм, здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров’я і фізичного розвитку, необхідного набору життєво важливих рухових умінь і навичок, фізичних якостей малят, а також для оптимізації рухової активності дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності, розв’язання комплексу виховних завдань.

Оздоровчі завдання:

§    охорона життя та зміцнення здоров’я дітей;

§    формувати правильну поставу і розвивати всі групи м'язів;

§    підвищувати рівень стійкості організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища;

§    спонукати дітей до самостійного використання добре знайомих видів і способів загартування вдома і в дитячому садку.

Освітні завдання:

§    формувати уявлення про своє тіло, про необхідність збереження свого здоров'я;

§    опанування різновидів життєнеобхідних рухів – ходьби, бігу, стрибків, лазіння …;

§    збільшувати запаси рухових навичок та вмінь за рахунок розучування спортивних вправ та ігор з елементами спорту;

§    формування культурно-гігієнічних навичок;

§    розширювати знання дітей про розмаїття фізичних і спортивних вправ.

Виховні завдання:

§    розвивати у дітей інтерес до різних видів рухової діяльності (навчальної, ігрової, трудової і тощо);

§    підвищувати рівень довільності дій дітей;

§    розвивати у дітей наполегливість і витримку при досягненні мети, прагнення до якісного виконання руху;

§    розвивати доброзичливі відносини з однолітками в процесі спільної рухової діяльності;

§    виховувати любов до спорту;

§    формувати позитивні моральні та вольові риси характеру.

Охорона життя та зміцнення здоров’я дітей

Загартування

Забезпечити щоденне перебування дітей на свіжому повітрі та відповідність їхнього одягу умовам погоди. Прогулянка у першій половині дня триває не менше 2–2,5 годин, у другій – 1–1,5 години.

Забезпечити перебування дітей в провітрюваному приміщені у полегшеному одязі при температурі повітря +19, +20°С. У спальні під час денного сну температура повітря становить +15°С. Ранкова гімнастика та заняття з фізичної культури проводяться у фізкультурній залі при температурі повітря +14,+15°С ).

Загартування водою проводиться після денного сну, а влітку – перед обідом. Для миття рук, обличчя, полоскання рота, використовується вода кімнатної температури. Для обливання ніг температура води поступово знижується відповідно до встановлених норм: початкова температура води становить - +34, 35°С, кінцева – +22,+24°С. Влітку діти купаються у виносних басейнах.
Використовуються нетрадиційні методи загартування – ходьба босоніж по росяній траві, глині, камінцях, вологому піску тощо.

Проводяться лікувально-профілактичні процедури, а саме фітотерапія, аромотерапія, лікувальна фізкультура, масаж, оздоровча гімнастика (зорова, дихальна), фізіотерапевтичні процедури тощо, які включаються до системи оздоровлення за призначенням лікаря та згодою батьків. Загартувальні процедури проводяться з урахуванням індивідуальних показників стану здоров’я і самопочуття дітей.

§    вибір методу загартовування;

§    визначення відповідності загартовуючого навантаження функціональним можливостям дитини;

§    організація спільної роботи дитячого садка і батьків, які проводять зі своїми дітьми загартовуючи заходи;

§    консультації з питань загартування та формування здорового способу життя.

Фізкультурно-оздоровча робота

Спрямована на формування у дітей потреби в щоденному виконанні ранкової та гігієнічної гімнастики (тривалість 8–12 хв.); розвиток уміння чітко виконувати загальнорозвиваючі вправи з різних видів положень в заданому темпі. Педагог проводить щоденні заняття з фізичної культури тривалістю 30–40 хв. (у фізкультурній залі та свіжому повітрі), залучає дітей до підготовки та прибирання фізкультурного обладнання; заохочує до самостійних ігор в природних умовах, організації рухливих ігор і виконання фізичних вправ під час прогулянки (тривалість 45–60 хв.), ігор спортивного характеру. На заняттях із фізичної культури та прогулянках удосконалюється вміння дошкільника кататися на велосипеді, самокаті, санках тощо. Педагог залучає дітей до підготовки фізкультурних свят, спортивних розваг, командних змагань, днів здоров’я; продумує маршрути та завдання піших переходів, спонукає їх до проявів витривалості, вправності, наполегливості, винахідливості, співчуття, взаємодопомоги.

Навчати дітей здоровому способу життя:

§    формувати у дітей культуру споживання їжі: правильно користуватися виделкою, ножем, серветкою; їсти охайно; сідати за стіл в акуратному вигляді; правильно сидіти під час їди;

§    формувати знання про будову тіла, призначення та дію органів; особливостей тіло будови дівчинки та хлопчика; важливо ознайомлювати дітей з необхідністю охороняти зір, слух, поставу, шкіру та інші органи;

§    прищеплювати навички громадської та особистої гігієни (стежити за чистотою рук, обличчя, мити їх у разі забруднення, самостійно стежити за зачіскою, одягом);

§    розвивати уявлення про ознаки здоров’я і хвороби та шляхи їх запобігання, доводити, що довготривале життя потребує уваги людини до свого здоров’я; розповідати, що джерелом зміцнення здоров’я і запобігання хворобам є здоровий спосіб життя та безпечна поведінка в довкіллі;

§    знайомити з помічниками і друзями здоров’я – природними і соціальними чинниками, які допомагають(міцний сон, свіже повітря, раціональне харчування, особиста гігієна, фізичні вправи), а які можуть нашкодити здоров’ю (неправильне харчування, тривале сидіння перед телевізором, комп’ютером, шкідливі звички, недотримання розпорядку дня тощо);

§    виховувати у дітей позитивне ставлення до антропометрії, медичних обстежень, профілактичних щеплень;

§    активне використання дітьми отриманих знань в ігровій, зображувальній, мовленнєвій, театралізованій, дослідницькій, трудовій і повсякденній діяльності.

Вправи з основних рухів

Ходьба. Ходити легко, невимушено виконуючи різні рухи руками, зберігаючи правильну поставу. Користуватися різними способами ходьби; ходити в різному темпі;приставним та перехресним кроком; спиною вперед; приставним кроком, уперед і назад із заплющеними очима;з переступанням через предмети; з предметом у руках; в колоні по одному та парами; "змійкою" зі зміною напрямку. Ходити широким кроком з виконанням завдань.

Біг. Бігати на носках високо піднімаючи коліна короткими та широкими кроками; з подоланням перешкод – оббігати та перестрибувати предмети; бігати, викидаючи прямі ноги вперед, закидаючи гомілки назад; бігати у колоні по одному і парами, перешиковуватися за сигналом; бігати "змійкою" між розставленими на підлозі предметами в одну лінію, "зигзагом", "равликом", човниковий біг 3–5 разів по 10 м; приставним кроком вперед, правим та лівим боком; бігати спиною вперед, зберігаючи рівновагу.

Стрибки. Стрибати по черзі на правій, лівій нозі, просуваючись уперед на 5–6 м; штовхаючи перед собою маленький предмет (м’яч); на обох ногах на місці з поворотом кругом; рухаючись уперед із затиснутою між ногами торбинкою з піском або м’ячем; перестрибувати на обох ногах 5–6 предметів; стрибати на одній нозі, просуваючись уперед; застрибувати на предмети; підстрибувати на місці із розбігу (3–4 кроки), намагаючись дістати предмет, підвішений на 15-30 см вище від піднятою вгору руки дитини; стрибати у довжину з місця (відстань 80–110 см), у висоту (30–55 см), в глибину (з колоди, куба) заввишки 30–40 см у зазначене місце (м’яке і стійке приземлення); стрибати через довгу й коротку скакалки у різні способи. Стрибки на батутах.
Кидання, ловіння, метання. Перекидати м’яч із однієї руки в другу в різному темпі; відбивати м’яч об землю на місці (не менше 12 разів); просуваючись вперед поперемінним та приставним кроками (до 5–6 м); перекидати м’яч іншій дитині обома руками від грудей, з-за голови, стоячи або рухаючись уперед; ловити його з різних вихідних положень, знизу з відскоку від підлоги з відстані 3–4 м; підкидати м’яч і ловити його обома руками до 20 разів підряд; бити м’ячем об землю, об стіну; підкидати вгору і ловити його після виконання додаткових рухів (плеску перед грудьми); кидати великі та маленькі м’ячі від грудей, знизу та з-за голови однією та обома руками в кільце, з різними швидкістю та положенням тіла; кидати м’ячі, торбинки з піском (маса 200 г) провідною рукою у вертикальну та горизонтальну ціль з відстані 3,5–5 м на дальність на 5–12 м; кидати предмети в ціль, яка рухається; прокочувати м’яч один одному, між предметами.

Повзання та лазіння. Повзати на передпліччях і колінах, штовхаючи перед собою головою м’яч; повзати в упорі стоячи на колінах спираючись кистями рук по лаві, колоді, похилій дошці; пролізати в обруч грудьми вперед, лівим і правим боком; підлізати під дугу прямо, лівим та правим боком; лазити по гімнастичній стінці до самого верху зручним для дітей способом; переходити з прольоту на проліт приставним кроком; переходити по діагоналі стінки (спускатися вниз вертикально з одного прольоту на іншій); лазити по мотузяній драбинці довільним способом, між рейками парканчика, по похилій дошці, драбині в упорі стоячи; перелізати з похилої дошки на гімнастичну стінку; перелізати через лаву, колоду; підлізати під дугу, мотузок, палицю, розміщені на висоті 40–50 см; лазити по канату на довільну висоту; підтягуватись по гімнастичній лаві, лежачи на животі або сидячи верхи, рухаючи руками одночасно та поперемінно.

Рівновага. Ходити по дошці, гімнастичній лаві, по колоді прямо і боком, тримаючи в руках палицю, м’яч, переступаючи через кубики, мотузок; ходити по гімнастичній лаві, колоді назустріч іншій дитині, на середині розминатися, підтримуючи партнера за плечі, лікті; ходити й бігати по дошці, покладеній похило; ходити по рейці гімнастичної лави, по мотузку, покладеному на підлогу прямо, по колу, зигзагоподібно, з торбинкою на голові; стоячи на гімнастичній лаві, колоді, підніматися на носки; стояти на одній нозі, друга відведена назад, руки в сторони; після бігу, стрибків присідати на носках, руки в сторони, вгору, на поясі; крутитися в парі з іншої дитиною, тримаючись за руки.

Загальнорозвиваючі вправи:

§  приймати різні вихідні положення – стоячи, сидячи, лежачи;

§  використовувати предмети – обручі, палиці, скакалки, м'ячі тощо;

§  намагатися виконувати вправи чітко, ритмічно, в заданому темпі під музичний супровід, бубон;

§  кількість повторів вправ – 8–10;

§  тривалість комплексу загальнорозвиваючих вправ – 8–12 хв.

Вправи для рук і плечового пояса:

§  приймати різні вихідні положення: руки перед грудьми, руки до плечей (лікті опущені, лікті в сторони);

§  розводити руки в сторони, випрямляти вперед, розгинаючі в ліктях;

§  піднімати руки вгору, розводити у сторони долонями вгору;

§  з положення "руки за голову" розводити руки в сторони, піднімати вгору; піднімати руки вперед і вгору, підводячись на носки з положення стоячи, ступні паралельні;

§  піднімати руки вперед – угору із зчепленими в замок пальцями (кисті повертати всередину);

§  піднімати обидві руки вгору – назад по черзі й одночасно;

§  піднімати та опускати кисті, стискати і розтискати пальці;

§  енергійно розгинати вперед зігнуті в ліктях руки ("бокс");

§  відводити лікті назад двічі-тричі, випрямляти руки в сторони з положення руки перед грудьми, зігнуті в ліктях;

§  робити колові рухи вперед і назад по черзі і разом прямими руками;

§  виконувати різноманітні рухи руками, лежачи на підлозі.

Вправи для тулуба:

§  стати до стіни без плінтуса, притиснутися до неї потилицею, плечима, спиною, сідницею і п'ятками;

§  піднімати руки вгору та опускати їх униз;

§  притиснувшись спиною до гімнастичної стінки, братися руками за рейку (на рівні стегон), по черзі піднімати зігнуті й прямі ноги;

§  стоячи обличчям до гімнастичної стінки, братися руками за рейку на рівні пояса, нахиляється вперед, згинаючись;

§  повертатися, розводячи руки в сторони, з положення перед грудьми, за голову;

§  нахиляти тулуб у сторони при різних положеннях рук;

§  нахиляти тулуб якнайнижче вперед, торкаючись руками підлоги;

§  класти та піднімати предмети біля носка правої (лівої) ноги збоку, піднімати за спиною зчеплені руки;

§  тримаючи руки вгорі, нахилятися в сторони;

§  сидячи на підлозі і спираючись ззаду руками, піднімати, опускати витягнуті ноги, переносити водночас дві ноги через палицю, скакалку;

§  нахилятися до правого та лівого колін, торкатися їх лобом, допомагаючи собі руками;

§  сидячи на підлозі, скласти ноги навхрест;

§  приймати упор присівши, з упору присівши, переходить в упор присівши на одній нозі, відводячи другу в сторону;

§  стоячи на колінах, сідати на підлогу справа і зліва від колін;

§  лежачи на спині, рухати ногами, схрещувати їх;

§  підтягувати голову, ноги до грудей – групується;

§  піднімати одночасно голову і плечі, відводити руки назад, прогинатися, лежачи на животі;

§  піднімати ноги, зігнуті в колінах, виконувати ними рухи ("велосипед"), лежачи на спині;

§  піднімати витягнуті ноги, лежачи на спині.

Вправи для ніг:

§  переступати на місці, не відриваючи від опори носків ніг;

§  присідати кілька разів підряд щоразу нижче, піднімати пряму ногу вперед махом, плескати під ногою в долоні;

§  присідати, торкаючись спиною та потилицею стіни;

§  присідати, піднімаючи руки вперед, угору з предметами і без них;

§  робити випад уперед, у сторону, тримаючи руки на поясі, виконуючи руками рухи вперед, у сторону, вгору;

§  захоплювати предмети пальцями ніг, трохи піднімати і опускати, перекладати або пересувати їх зліва направо;

§  ходити по палиці босоніж приставним і змінним кроками;

§  стрибати на місці на обох ногах, виконуючи рухи руками.

Стройові вправи 

Самостійно шикуватися у колону, шеренгу по одному, парами, в коло, перешиковуватися з однієї колони в три, чотири через центр трійками, четвірками; повертатися вправо і вліво. Рівнятися у колоні, шерензі, по лінії, носках. Розмикатися у колоні на витягнуті руки вперед, у шерензі, колі – на витягнуті руки в сторони. Змикання і розмикання приставним кроком.

Ритмічні (танцювальні) рухи

Рухатися відповідно до характеру музики, відображати образи, імітаційні рухи. Передавати у виразних рухах характер музики. Виконувати різні варіанти дій під музичний супровід. Пропонувати дітям використовувати в довільних рухах, танцях добре знайомі їм дії, елементи нескладних хороводів. Починати та закінчувати рухи відповідно до музичної фрази. Виконувати приставні кроки з присіданням, крок галопу. Змінювати характер рухів на швидкий, пожвавлений; точно виконувати ритмічний малюнок. Чергувати простий і дрібний крок. Виконувати перешиковування у колі. Розходитись та сходитись парами. Творчо застосовувати знайомі танцювальні дії.

Силові вправи 

Виконувати вправи, пов'язані з проявом силових зусиль: сісти і встати без допомоги рук; підняти обидві ноги вгору, лежачі на спині; лежачі на підлозі, перевернутися зі спини на живіт. Під час загальнорозвиваючих вправ з предметами (палиці, обручі, гантелі, гумові кільця, набивні м'ячі тощо) домагатися чіткості заданих напрямків переміщення предмету, точності вихідних і кінцевих положень самого предмета, а також рук, ніг і тулуба.

Рухливі ігри:

Ігри з бігом;  зі стрибками;ігри з повзанням і лазінням:  ігри з метанням, киданням і ловом.

Ігри-естафети;ігри-забави.

Ігри з елементами спорту:

Городки,  бадмінтон,баскетбол,футбол, хокей, боулінг. 

Спортивні вправи

Катання на санках. Катати один одного, кататися з гори по двоє, виконувати повороти під час спуску. Спускатися з гори, виконуючи завдання (підняти предмет, проїхати в ворота), вміти робити гальмування.

Ковзання. Ковзати по крижаних доріжках з розбігу, присідаючи й встаючи під час ковзання.

Ковзани та ролики. Вчити тримати рівновагу, стоячи на обмеженій площі, відштовхуватись однією ногою, намагаючись прокотитись вперед.
Ходьба на лижах. Ходити по лижні ковзним кроком. Виконувати повороти на місці і в русі. Підніматися на гору драбинкою та напівялинкою. Спускатися з гірки, м'яко пружинячі ноги в основній і низькій стійці. Проходити дистанцію в спокійному темпі 1–2 км.

Їзда на велосипеді. Самостійно їздити на триколісному та двоколісному велосипедах по прямій, повертати наліво і направо, проїжджати у ворота, робити прискорення і гальмувати.

Катання на самокаті. Відштовхуватися однією ногою, виконуючи повороти вправо-вліво. Їздити по колу, об'їжджаючи різні перешкоди.

Дитячий туризм. Проводяться з дітьми походи за межі дошкільного закладу (дитячий туризм). Потрібно разом із дітьми продумувати маршрут руху і спосіб пересування. Педагог визначає та вивчає місця зупинок і відпочинку, враховує при цьому всі природні умови для проведення вправ з удосконалення рухових навичок (наявність струмочків, гірок, повалених дерев тощо). До місця призначення діти можуть іти вільно, групуючись за бажанням; шикування парами використовується при переходах вулиць, шосе.
Тривалість переходу в один бік (від дошкільного закладу до місця кінцевої зупинки) становить – 20–25 хв.

Плавання. За наявності басейна, у дошкільних навчальних закладах проводяться заняття з плавання. Тривалість заняття – до 30 хвилин. Температура повітря у басейні, роздягальнях і душових повинна бути +25 – +26°С, температура води в басейні – в межах +26 – +29°С. Заняття з плавання проводяться після сніданку з 930 до 1230, або після денного сну з 1515 до 1730 (не раніше, ніж через 30–40 хв. після їжі). Дитина виконує різноманітні рухи руками ; виконує вдих потім видих у воду (до 10 разів підряд); занурюється у воду з головою з затримкою дихання, розплющує очі у воді; ковзає на грудях, на спині, відштовхуючись ногами від бортика; рухає ногами вгору-вниз лежачи, тримаючись за бортик, дошку, м’яч; плаває з надувними іграшками або кругом у руках; довільний спосіб до 10–20 м. Проводяться свята та розваги на воді (один-два рази на рік). Проводяться ігри на воді.